babe zaharias

Babe zaharias


– definition :

  • (noun)
    1. outstanding United States athlete (1914-1956) (context:person)

babe zaharias