dyslexia

Dyslexia


– definition :

  • (noun)
    1. impaired ability to learn to read (context:state)

dyslexia