dysosmia

Dysosmia


– definition :

  • (noun)
    1. a disorder in the sense of smell (context:state)

dysosmia