lycopus europaeus

Lycopus europaeus


– definition :

  • (noun)
    1. hairy Eurasian herb with two-lipped white flowers (context:plant)

lycopus europaeus