zygomycetes

Zygomycetes


– definition :

  • (noun)
    1. class of fungi coextensive with subdivision Zygomycota (context:plant)

zygomycetes