zygomycota

Zygomycota


– definition :

  • (noun)
    1. division of fungi having sexually produced zygospores (context:plant)

zygomycota